Almedalen

Vad gör vi i Almedalen
Fler Unga åker varje år till Almedalen för att opinionsbilda i frågan om ungas deltagande i demokratiska processer. Detta genom att driva frågan om ung representation i sammanhang där unga diskuteras, men också genom att sänka trösklarna in till Almedalen för en delegation av unga politikintresserade.

Hur kan du få kontakt med oss i Almedalen
Framför allt genom sociala medier! Men sannolikheten att du sitter på ett seminarium där någon inleder en fråga med “Hej, jag kommer från organisationen Fler Unga…” är ganska stor.

Vad medverkar vi i, i Almedalen
Vi deltar i seminarium som rör ungas inflytande i demokratiska processer samt ungdomsfrågor i mer generella drag.

Vilka följer med till Almedalen
Varje år åker styrelsen till Almedalen tillsammans med en delegation av politikintresserade unga. Innan, under och efter veckan får delegaterna hjälp av faddrar som också åker med delegationen.

Vad har vi gjort i Almedalen tidigare
2014 gjorde Fler Unga sin första Almedalsvecka och var då 15 deltagare på plats. 2015 blev delegationen större och gav då 20 unga möjligheten att få utveckla sin politiska kompass. 2016 var antalet deltagare 25 stycken, och 2017 består delegationen av 33 förändringsdrivna ungdomar.