Almedalsdelegationen

Fler Unga har åkt till Almedalen med en delegation sedan 2014. Delegationen har växt från 15 ungdomar 2014 till 30 ungdomar 2017. Fler Unga vill öppna upp den politiska arenan för unga och ge möjligheter för unga att utforska sin politiska kompass men också bidra med ungt perspektiv i frågor där de är ständigt underrepresenterade. Fler Ungas motto är att där unga diskuteras, ska unga representeras. Du som söker får inte ha nationella partipolitiska förtroendeuppdrag, samt rekommenderas att vara inom åldern 15-25. Minderåriga måste ha medgivande från målsman.

Under början av varje år så släpper vi ett ansökningsformulär där ni får svara på några frågor om vem ni är, varför ni vill representera Fler Unga, vilka politiska frågor ni är intresserade av och varför ni vill åka till Almedalen. Mot slutet av våren har styrelsen valt ut årets delegation. Sedan 2017 har delegationen även haft tillhörande faddrar som ska hjälpa och guida delegaterna under deras besök i Almedalen, då många är på plats under politikerveckan för första gången.

Ansökningsformuläret för nästa års delegation kommer att släppas på vår hemsida och på våra sociala medier.