Vad Fler Unga gör förutom att åka till Almedalen

Förutom att åka iväg till Almedalen med en ny delegation varje år, så har vi även mycket annat på agendan. Vi har bland annat börjat ha föreläsningar för företag och andra organisationer som vill ha coachning i sociala medier och ungas engagemang och intresseområden. Förutom det har vi varit på lite studiebesök, haft planeringsmöten inför Almedalen och besökt Järvaveckan. Läs mer om vad vi haft för oss här: ”Hur ska vi skydda den svenska demokratin?” med MR-stiftelsen och Raoul Wallenberg Differencemakers. Stockholm, 14/5 Öppningstalare på Sverigedagarna. Djurgården i Stockholm. 25/5 Föreläsning för RFSL ungdom om hur man lyckas på sociala medier. Stockholm, 26/5 Läs mer…

Ny Styrelse!

Årsmötet har varat och i kan glatt presentera den nya styrelsen som består av: Ordförande Lihini Wijesinghe Vice Ordförande Louise Waldenby Ledamöterna Lisa Danielsson Max Otterman Samir Hazrat Sara Masri – – – Valberedning Hanna Bergman Max Karlsson Revisorer Erik Nordlund Amalia Berglöf   För att nå den nya styrelsen för att smida planer inför valårs-almedalen, maila dem på info@flerunga.se. Det blir det sista inlägget för mig! / Avgående Evelina, Sociala Medier-ansvarig