Om oss

Vilka är Fler Unga?
Initiativet till föreningen Fler Unga kom sommaren 2013 efter Almedalsveckan hade ägt rum. Över 200 evenemang där ungdomars tillvaro diskuterades men antalet ungdomar på plats var en besvikelse. Det kändes som om vi kunde räkna antal närvarande på fingrarna. Vad är det egentligen för mening att diskutera unga utan dem?
Vi tror att samhället behöver ungdomarna och att för få faktiskt lyssnar på vad ungdomar har att säga. Inte minst anser vi att Almedalen behöver fler engagerade, intresserade och medvetna ungdomar som diskuterar hur de ser på livet för våra makthavare. Föreningens syfte är solklart; att öka ungdomars politiska inflytande och att fungera som en plattform för spridning av kunskap och verktyg för påverkan.
Fler Unga arrangerar lägerverksamhet under Almedalsveckan för unga som på ett eller annat sätt har svårt att ta sig till Visby, samt opinionsbildar om ung representation samt frågor som rör unga. Varje år så väljs en ny Almedalsdelegation ut som reser till Almedalen med oss.

Syfte
Fler Ungas syfte är att öka ungdomars politiska inflytande och att fungera som en plattform för spridning av kunskap och verktyg för påverkan.

Vision
Fler Ungas vision är ett samhälle där ungas perspektiv tillvaratas i samhällsfrågor och där kompetens är värderad oberoende av ålder. Unga känner egenmakt över sina liv och kan vara med och påverka samhället runtom dem, enskilt eller genom olika typer av organisationer.

Medlemskap & Årsmöte
Det är gratis att vara medlem i Fler Unga. Du kan bo vart som helst i Sverige, och vara under 26 år. Fler Ungas styrelse väljs av föreningens medlemmar på årsmötet som sker i början av varje kalenderår. För att söka till delegationen måste du vara medlem i Fler Unga.