Styrelseprotokoll

Styrelsen 2018
Ordförande, Lihini Wijesinghe
Vice Ordförande, Louise Waldenby
Samverkansansvarig, Lisa Danielsson
PR- och Kommunikationsansvarig, Sara Masri
Administrativt- och Ekonomiansvarig, Max Otterman

Protokoll från styrelsemöten

Styrelsen 2017
Ordförande, Amalia Berglöf
Vice Ordförande, Hanna Bergman
Samverkansansvarig, fokus externa aktörer, Lihini Wijesinghe

Samverkansansvarig, fokus ungdomsorganisationer, Richard Wahlström
Medlemsansvarig, Lino Camuz Eriksson
Administrativt ansvarig, Frida Bergman
Ekonomiansvarig, Max Karlsson
PR-ansvarig, Saido Omar
Sociala Medier-ansvarig, Evelina Möller Pihl
Styrelsen 2016
Ordförande, Hanna Bergman
Vice Ordförande, Max Karlsson
Ledamot, Andrea H. Bustos
Ledamot, Anton Götesson
Ledamot, Lihini Wijesinghe
Ledamot, Amalia Berglöf
Ledamot, Mattis Lilja