Årsmöte 2018

Välkomna till Fler Ungas årsmöte 2018!

Attenda vårt facebookevent för uppdateringar

Handlingar:

Årsmöteshandlingar

Valberedningens förslag

Ekonomisk Berättelse + bokslut

Revisionsberättelse