top of page
2018-06-30-07-07_Almedalen_2018-0086_redigerad.jpg

Fler Unga vill ha ett samhälle där ungas perspektiv tillvaratas i samhällsfrågor och där kompetens är värderad oberoende av ålder.

Där unga diskuteras

ska unga representeras

Välkommen till Fler Unga

Fler Unga är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell tankesmedja. 
Vi sänker trösklar för samhällsengagemang för unga människor, och verkar för att öka ungdomars politiska inflytande. Vi gör detta genom att stötta organisationer av olika slag med bland annat föreläsningar, samt arrangerar Ungdomssmedjan där ungdomar får utforska deras politiska kompass.

 

Fler Ungas vision är ett samhälle där ungas perspektiv tillvaratas i samhällsfrågor och där kompetens är värderad oberoende av ålder. Unga känner egenmakt över sina liv och kan vara med och påverka samhället runtom dem, enskilt eller genom olika typer av organisationer.

Vad gör vi?

Ungdomssmedjan

En akademi för unga människor intresserade av samhällsengagemang. Vi vill sänka trösklar för engagemang och stärka ungas förmåga att tro på sig själva och jobba för förändring.
bottom of page