top of page

Styrelsen 2024

Fler Unga är en medlemsorganisation, och på årsmötet varje år väljs en ny styrelse. Alla i styrelsen kan mailas genom fornamn.efternamn@flerunga.se

Det går också bra att mejla info@flerunga.se

Revision

Revisorer för verksamhetsåret 2024 är Ebba Sandin Sundkvist och Edvin Fasth. De kan nås på revision@flerunga.se
bottom of page