Fler Unga är en medlemsorganisation, och på årsmötet varje år väljs en ny styrelse. Styrelsen för år 2021 består av:
Adam Jodelsohn Gregory, ordförande
adam.gregory@flerunga.se
Arve Nyberg, vice ordförande
arve.nyberg@flerunga.se
Nina Tateladze, administrativt ansvarig
nina.tateladze@flerunga.se
Sofia Calander, marknadsföringsansvarig
sofia.calander@flerunga.se
---
Revisorerna för verksamhetsåret är August Jonson och Theo Coppen. De kan nås på revisor@flerunga.se