top of page
Bakgrund_edited.png

Om oss

Sommaren 2013 försökte en grupp ungdomar ta sig till Almedalen, bara för att inse att trösklarna var för höga för ungdomar att anordna en egen resa. Det året var det över tvåhundra evenemang där ungdomars tillvaro diskuterades som anordnades, men antalet ungdomar på plats kunde allt för ofta räknas på en hand. De ställde sig den enkla frågan - vad är värdet i att diskutera ungdomar utan att ungdomar är med?

Svaret ter sig uppenbar: inte värt mycket alls.

Fler Unga Skribenter_edited.jpg

Insikten ledde till en vilja till förändring, och lösningen blev Fler Unga.

Fler Unga har sedan 2014 arrangerat lägerverksamhet under Almedalsveckan för unga som på ett eller annat sätt har svårt att ta sig till Visby och har aktivt opinionsbildat om ung representation samt frågor som rör unga. Samhället behöver ungdomarna och för få faktiskt lyssnar på vad ungdomar har att säga. Inte minst anser vi att Almedalen behöver fler engagerade, intresserade och medvetna ungdomar som diskuterar hur de ser på livet för våra makthavare.

Syftet med Fler Unga har bestått genom åren: “...att öka ungdomars politiska inflytande och att fungera som en plattform för spridning av kunskap och verktyg för påverkan”, och 2023, ett decennium efter organisationens grundande, är realiseringen av syftet bortom enbart lägerverksamhet. Nu anordnar vi ‘Ungdomssmedjan’ - en akademi för unga människor med intresse för samhällsengagemang. Utvecklingen kommer ifrån tanken att en vilja bland människor att ge uttryck för sin delaktighet i ett samhälle, genom att på olika sätt och nivåer engagera sig i aktivitet de tror är givande för en god samhällsutveckling, är en förutsättning för en välfungerande demokrati. Tendenser som visar på sjunkande aktivt engagemang hos unga människor är därför oroväckande, och något vi vill motarbeta genom att sänka trösklar för engagemang. Ett första steg för att kunna göra detta är förmågan att kunna konceptualisera hur ett samhällsengagemang kan se ut; företagande, ideellt aktiv, politiker, debattör - listan kan göras lång. Vi visualiserar att Ungdomssmedjan kommer exponera deltagare för de många sätt man engagera sig, och de verktyg som finns för att göra sin egen röst hörd - genom digitala träffar under våren, samt en resa till Almedalen. 

Fler Unga verkar för att öka ungdomars politiska inflytande och att fungera som en plattform för spridning av kunskap och verktyg för påverkan, både i Almedalen och utanför. Vi arbetar även med att föreläsa om hur ideella organisationer och andra aktörer kan tillvarata det unga perspektivet, nå ut till ungdomar genom sociala medier och i allmänhet anpassa sin verksamhet till ungdomar. För förfrågan om samarbeten och föreläsningar kan vi nås via vårt kontaktformulär. 

bottom of page