top of page

Stora nyheter för Fler Unga ✌️

Edvin Johansson

24 jan. 2023

Nu lanserar vi Ungdomssmedjan - en akademi för unga människor med intresse för samhällsengagemang. 

Det här verksamhetsåret markerar inte enbart tillträdandet av en ny styrelse, utan även en spännande ny riktning för Fler Ungas verksamhet. Som en förlängning av Fler Ungas syfte “...att öka ungdomars politiska inflytande och att fungera som en plattform för spridning av kunskap och verktyg för påverkan”, ställer vi nu om till en tankesmedja och lanserar ‘Ungdomssmedjan’ - en akademi för unga människor med intresse för samhällsengagemang. 


Utvecklingen kommer ifrån tanken att en vilja bland människor att ge uttryck för sin delaktighet i ett samhälle, genom att på olika sätt och nivåer engagera sig i aktivitet de tror är givande för en god samhällsutveckling, är en förutsättning för en välfungerande demokrati. Tendenser som visar på sjunkande aktivt engagemang hos unga människor är därför oroväckande, och något vi vill motarbeta genom att sänka trösklar för engagemang. Ett första steg för att kunna göra detta är förmågan att kunna konceptualisera hur ett samhällsengagemang kan se ut; företagande, ideellt aktiv, politiker, debattör - listan kan göras lång. Vi visualiserar att Ungdomssmedjan kommer exponera deltagare för de många sätt man engagera sig, och de verktyg som finns för att göra sin egen röst hörd. Helt enkelt: vi vill stärka ungas förmåga att tro på sig själva och jobba mot de förändringar de vill se i samhället, utanför förutfattade ramar kring hur detta engagemang bör ta sig form, såsom partipolitisk eller ideologisk tillhörighet. 


Vi ser fram emot att inom den kommande framtiden dela med oss mer av våra planer för våren; och öppna ansökningarna till Ungdomssmedjan!  

bottom of page